informationsgrafik
Föregående  |  Nästa

översiktsbild
vvs
karta
händer
sfr
applikationer
koncept
jordbävning 1
jordbävning 2
biogas
deponering
framtidens gruva
monteringsanvisning
vattnets väg
berglaboratorium
uppslag
ta-plan
incident Forsmak
instruktion
gaslaboratorium
kretslopp
slutförvar
hydrocyklon
arlanda
trailer
centrifug

Konceptuell illustration, applikationer ESAC Evaporativ kyla och befuktning. "När vatten tillförs luft
sjunker temperaturen. Det utnyttjas vid så kallad evaporativ kylning – kylning genom avdunstning".
Kund: Munters Europe AB