informationsgrafik
Föregående  |  Nästa

översiktsbild
vvs
karta
händer
sfr
applikationer
koncept
jordbävning 1
jordbävning 2
biogas
deponering
framtidens gruva
monteringsanvisning
vattnets väg
berglaboratorium
uppslag
ta-plan
incident Forsmak
instruktion
gaslaboratorium
kretslopp
slutförvar
hydrocyklon
arlanda
trailer
centrifug

Jordskorpan består av plattor och när dessa plattor glider isär, en platta pressas
under en annan eller plattorna på samma nivå trycks ihop eller skaver mot varandra
orsakar de jordbävningar.
Kund: Liber