informationsgrafik
Föregående  |  Nästa

översiktsbild
vvs
karta
händer
sfr
applikationer
koncept
jordbävning 1
jordbävning 2
biogas
deponering
framtidens gruva
monteringsanvisning
vattnets väg
berglaboratorium
uppslag
ta-plan
incident Forsmak
instruktion
gaslaboratorium
kretslopp
slutförvar
hydrocyklon
arlanda
trailer
centrifug

Illustration över slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall (SFR). "Det radioaktiva avfallet från
kärnkraftverken består till största delen av låg- och medelaktivt driftavfall, som till exempel
använda skyddskläder och utbytta delar från kärnkraftverken. Avfallet slutförvaras i ett
underjordiska bergrum i SKB:s anläggning i Forsmark".
Kund: SKB

se bilden uppsatt