informationsgrafik
Föregående  |  Nästa

översiktsbild
vvs
karta
händer
sfr
applikationer
koncept
jordbävning 1
jordbävning 2
biogas
deponering
framtidens gruva
monteringsanvisning
vattnets väg
berglaboratorium
uppslag
ta-plan
incident Forsmak
instruktion
gaslaboratorium
kretslopp
slutförvar
hydrocyklon
arlanda
trailer
centrifug

"Vattnets väg" från Mälaren via vattenverket till användarna, vidare till avloppsreningsverket och därifrån
ut i Östersjön. Förutom rent vatten ger processen användbara restprodukter i form av slam och biogas.
Kund: Matador Kommunikation AB