informationsgrafik
Föregående  |  Nästa

översiktsbild
vvs
karta
händer
sfr
applikationer
koncept
jordbävning 1
jordbävning 2
biogas
deponering
framtidens gruva
monteringsanvisning
vattnets väg
berglaboratorium
uppslag
ta-plan
incident Forsmak
instruktion
gaslaboratorium
kretslopp
slutförvar
hydrocyklon
arlanda
trailer
centrifug

En plötslig glidning i en förkastning frigör energi i form av en jordbävning. Jordbävningens
epicentrum 1, platsen på jordytan ovanför fokus. Jordbävningens fokus 2, den punkt där
den största rörelsen äger rum.
Kund: Liber