informationsgrafik
Föregående  |  Nästa

översiktsbild
vvs
karta
händer
sfr
applikationer
koncept
jordbävning 1
jordbävning 2
biogas
deponering
framtidens gruva
monteringsanvisning
vattnets väg
berglaboratorium
uppslag
ta-plan
incident Forsmak
instruktion
gaslaboratorium
kretslopp
slutförvar
hydrocyklon
arlanda
trailer
centrifug

SKB:s underjordiska berglaboratorium på Äspö norr om Oskarshamn sker en
stor del av forskningen kring den framtida slutförvaringen av använt kärnbränsle.
Kund: Svensk Kärnbränslehantering