teknik   medicin   natur   övrigt
Föregående
 |  Nästa

gordonsetter
dalgång
inlandsis
terrestra ekosystemet
akvatiska ekosystemet
skogsmark
ekosystem
torvmark
påverkan slutförvar
skäggdopping
lejon
fake snake
utrotnings hotade arter
gordonsetter 2
diagram avfallsdeponi
diagram föroreningshalt
diagram glacialcykel
äpple
små djur
grundvatten
flodkräfta

vattenloppa


Illustration ekosytemet. "Platsundersökningen i Forsmark har bl a inneburit ett omfattande program
för att undersöka ekosystemet på land, i sjöar och i havet. Illustrationen visar landskapets utseende
och vattenflödena som, tillsammans med övriga transportprocesser, avgör vilka ekosystem och
organismer som kan komma att utsättas för effekter av ett slutförvar".
Kund: Svensk Kärnbränslehantering AB