teknik   medicin   natur   övrigt
Föregående
 |  Nästa

gordonsetter
dalgång
inlandsis
terrestra ekosystemet
akvatiska ekosystemet
skogsmark
ekosystem
torvmark
påverkan slutförvar
skäggdopping
lejon
fake snake
utrotnings hotade arter
gordonsetter 2
diagram avfallsdeponi
diagram föroreningshalt
diagram glacialcykel
äpple
små djur
grundvatten
flodkräfta
vattenloppa


Utrotningshotade arter i svensk fauna. Den biologiska mångfalden drabbas mycket hårt
av ökad urbanisering, anläggning av ny infrastruktur, överexploatering av naturresurser,
föroreningar av olika slag, och införande av främmande arter i ekosystemen.