teknik   medicin   natur   övrigt
Föregående
 |  Nästa

gordonsetter
dalgång
inlandsis
terrestra ekosystemet
akvatiska ekosystemet
skogsmark
ekosystem
torvmark
påverkan slutförvar
skäggdopping
lejon
fake snake
utrotnings hotade arter
gordonsetter 2
diagram avfallsdeponi
diagram föroreningshalt
diagram glacialcykel
äpple
små djur
gundvatten
flodkräfta

vattenloppa


Avfallsdeponin består av resterna av den krossade alunskiffern, ur
vilken uranet urlakats. Alunskiffern innehåller pyrit. I närvaro av syre och vatten
vittrar pyrit varvid järn och sulfat lakas ut och vattnet försuras. Detta innebär att
även andra ämnen som t ex tungmetaller kan lakas ut.