teknik   medicin   natur   övrigt
Föregående
 |  Nästa

gordonsetter
dalgång
inlandsis
terrestra ekosystemet
akvatiska ekosystemet
skogsmark
ekosystem
torvmark
påverkan slutförvar
skäggdopping
lejon
fake snake
utrotnings hotade arter
gordonsetter 2
diagram avfallsdeponi
diagram föroreningshalt
diagram glacialcykel
äpple
små djur
grundvatten
flodkräfta
vattenloppa

Daphnier (Daphnia) är ett släkte små kräftdjur som oftast finns i dammar eller gölar.
Daphnier kallas i vardagligt tal ofta för Vattenloppa.

.