teknik   medicin   natur   övrigt
Föregående
 |  Nästa

gordonsetter
dalgång
inlandsis
terrestra ekosystemet
akvatiska ekosystemet
skogsmark
ekosystem
torvmark
påverkan slutförvar
skäggdopping
lejon
fake snake
utrotnings hotade arter
gordonsetter 2
diagram avfallsdeponi
diagram föroreningshalt
diagram glacialcykel
äpple
små djur
grundvatten
flodkräfta

vattenloppa
Flodkräftan (Astacus astacus) är ett av Europas största kräftdjur, och kan bli upp
till 18 centimeter lång och väga 350 gram. Flodkräftan förekommer i sötvatten i
sjöar och strömmande vattendrag.


.