Höst Lavendeln/Slagsta

 

 

 

 

 

 

Slagsta sommar

 

 

 

 

Måndag den 13 juni 2011
Hällristning i Slagsta är Stockholms största.
Ristningen är från bronsåldern (1800-500 f Kr) och består av 17 skepp, en människofigur, tre djurfigurer, en fotsula, 2-3 obestämda
figurer samt 170 skålgropar. De flesta hällristningarna är inte ristade utan inknackade, troligen med en spetsig, hård sten.

Under brosåldern låg en havsvik bara drygt 200 meter från hällen. Kanske kom de handelsmän, bronsgjutare och bönder som
bebodde boplatsen i Hallunda hit för att hedra sina gudar. Hällristningarna hade sannolik stor betydelse för bronsålderns människor
och var ett led i deras magiska och religösa värld. Ristningarna riktade sig främst till högre, gudomliga makter men kanske också till
andra människor för att markera status och revir.

 

 

 

20 feburiary 2011 kl 1017.
Färjan M/S Freja trafikerar sedan december 1995, tillsammans med Gulli och Veronica,
Ekeröleden mellan Slagsta och jungfrusund.

Tillbaka

 

Copyright 2011 Jan M Rojmar  |  grafiska.ill@telia.com  |  +46 70 791 24 98