teknik   medicin  natur  övrigt
Föregående  |  Nästa

berglaboratorie
luftfuktare
bergundersökning
respiratorvård o narkos
solkraftverk
larm o tryckregulator
Mercedes-Benz SSK
m/y Margana
kyla o befuktning
oljerigg
gascontainer
ventilation-, hiss- och
värmeåtervinningssystem

sprängteckning
clab
inkapslingsanläggning
person transportsystem
sensorer
kanoner
plugg
fältlaboratorie
fönstertyp
truckbatteri
pumpgrop
pumpar
Bofors 57 mm allmålspjäs Mk2 förekommer på korvetter av Stockholm- och Göteborgsklass samt i utländska
mariner, bland annat i Kanada, Mexico, Malaysia och Indonesien. Pjäsen kan laddas med 120 patroner och har
en eldhastighet om ca 220 skott/minut och mycket goda riktprestanda. Pjäsen har utformats för att kunna betjänas
med minimal bemanning. Detta har bland annat åstadkommits genom att manövrering och övervakning av pjäsens
funktioner sker med hjälp av datorstöd samt att manuell laddning har ersatts med ett automatiskt laddsystem.
Röntgen teckning i tusch. Beställare: Bofors

se Bofors 40 mm L70