exempel


grafisk form

Grafisk form är glädje, passion och kommunikation. Det handlar
om användandet av typsnitt, logotyper, färger o.s.v. på saker och
ting, i trycksaker, eller i digitala media och system. Målet är ofta
att produktens utseende ska avspegla en del av innehållet och
dessutom vara lätt att förstå.
På den här sidan ser du ett urval ur den produktionen.

© rojmar.se All rights reserved